Siamsaamtri Facebook Siamsaamtri YouTube Siamsaamtri LINE

โรงเรียนสยามสามไตร จัดการศึกษาในระบบการศึกษาแนวพุทธ และหลักสูตรพื้นฐานตรงตามกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรในอุดมคติ ให้เกิดผลต่อเด็กอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ในแนว “คงแก่เล่น คงแก่เรียน คงแก่การทำงาน เข้าสังคมเป็น” ในทุกระดับชั้น

เกี่ยวกับโรงเรียน >>
แนวทางการจัดการศึกษา
คงแก่เล่น คงแก่เรียน
คงแก่การทำงาน
เข้าสังคมเป็น

คำว่า “วิชา” กับ “วิชชา” ความหมายต่างกัน มีวิชาแต่ไม่มีวิชชา ระบบความคิดใช้ไม่ได้ เราต้องสอนเด็กให้มีระบบของตัวเอง 

ผู้บริหาร โรงเรียนสยามสามไตร
การศึกษาเริ่มต้น

เมื่อคนกินอยู่เป็น


ระดับเด็กเล็ก และอนุบาล 

การศึกษาพื้นฐานคือเรื่องการบริโภคปัจจัยสี่ ถ้าได้จุดนี้แล้วการศึกษาก็เริ่มเดินหน้า พอกินอยู่ดูฟังเป็น จากนี้ก็ก้าวไปในชีวิตที่ดีงาม และมีความสุขยิ่งขึ้นไป

การศึกษาคือ

การพัฒนาความสุข


ระดับประถมศึกษา 

เมื่อเด็กมีการศึกษา พอก้าวไปถึงขั้นมีความสุขจากการเรียนรู้แล้ว ก็จะก้าวต่อไปสู่การมีความสุขจากการกระทำ

บรรยากาศการเรียนรู้
ระดับเด็กเล็ก อนุบาล ประถม
ค่ายในหลักสูตร
เอกลักษณ์เฉพาะ แต่ละระดับชั้น
ผลงานโดดเด่น โรงเรียนสยามสามไตร
น้องเคย์กับผลงานเรียงความ
รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ระดับประเทศ
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เยี่ยมชมสยามสามไตร

โรงเรียนสยามสามไตร

รู้จักตนเอง เรียนรู้โลกรอบตัว มีจริยธรรม นำความสามารถสู่ความสุข

 
 87 ซอยสุขุมวิท 89/1 แขวงบางจาก
     เขตพระโขนง กทม. 10260
 siamsaamtri@hotmail.com
 02 311 0134, 081 303 2111
 เปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
     เวลา 7.30 - 16.30 น.
 
 Add LINE: 

โรงเรียนสยามสามไตร สงวนสิทธิ์ทุกประการ

Copyright © 2024 Siamsaamtri School All Right reserved.